EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

ŠKOLENIE ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD 

Školenie žiacky školských rád je určené pre predsedov a členov študentských parlamentov na stredných školách. Cieľom projektu je  pomôcť stredoškolákom zlepšiť fungovanie ich žiackej rady, podporiť činnosť a aktivitu študentov. Zoznámia sa so základmi projekt manažmentu, time manažmentu, komunikácie či propagácie svojich akcií.

Program prebieha prostredníctvom zaujímavých prednášok

a zábavných workshopov. Účastníkov čakajú úlohy a pútavé hry,

ktoré docielia neformálne vzdelávanie. 

Zvyčajný priebeh: 

počas projektu na stredných školách je program prerušený a pokračuje sa ďaľší deň alebo trvá jeden deň

1 - 3 dni

 počas víkendového projektu je zabezpečené ubytovanie pre účastníkov, program prebieha kontinuálne 

Zvyčajná dĺžka:

Zvyčajné aktivity:

vytváranie žiackej rady|účastníci majú možnosť priniesť svoje nápady alebo problémy, ktoré môžu prediskutovať s členmi tímu EduEra|

networking |účastníci spoznajú zaujímavé organizácie, ktoré sa zaoberajú žiackymi radami a budú s nimi môcť ďalej spolupracovať|

legislatíva na školách |prednáška|

základy projekt manažmentu |prednáška|

propagácia projektu |workshop|

energizere, hry, večerný pokec, quiz, párty

prednášky od zaujímavých hostí

simulácia zasadnutia ŽŠR, komunikácia s vedením školy

Projekt sme už zrealizovali: 

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave

www.sosmis.sk

Gymnázium Medzilaborce

www.gymlab.sk