EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Are you curious to explore games as learning tools to develop political participation, inclusion and non-violent communication? Would you like to learn how to introduce tips and principles of "gamification" in your educational work? Then, the game is on!

The objectives of the training course are:
• to define a positive approach to leadership and develop related skills;
• to explore games as learning tools to develop political participation, inclusion and non-violent communication;
• to introduce tips and principles of "gamification" in education and training, and to discuss potential negative side effects;
• to empower trainers, youth workers and leaders to increase young people's participation in political life, reduce radicalization and xenophobia, promote a less violent society - and endow them with applicable tools.

PODMIENKY:
- učiteľ, pedagogický pracovník, pracovník s mládežou, dobrovoľník pracujúci s mládežou či dospelými
- angličtina na komunikačnej úrovni, 
- vek viac ako 20 rokov
- práca s deťmi či mládežou je tvoja práca, poslanie a venuješ sa jej profesionálne alebo aspoň pravidelne
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou) 
- spolupráca s vysielajúcou organizáciou po projekte (zdieľanie skúsenosti na FB, web, diskusie, a pod.)

Viac informácií o projekte, infopack, aj o tom, ako sa na neho prihlásiť nájdeš na: https://www.salto-youth.net/…/euro…/training/war-games.7234/

Online application form: http://bit.ly/wargames2018 
DEADLINE: 10th APRIL!