Vzdelávaj sa, pomáhaj a chrán!

ˇ

Solidárny projekt, Európsky Zbor Solidarity

2019

 

Dobrovoľnícky solidárny projekt zameraný na budovanie leadershipu a vybudovanie prvého zvieracieho útulku v Meste Humenné našimi dobrovoľníkmi.  Cieľom projektu bola realizácia edukačných stretnutí pre mládež na prvom a druhom stupni základných škôl a pre študentov stredných škôl, kde za pomoci neformálneho vzdelávania sme realizovali workshopy, semináre a diskusie na témy ako je inklúzia, ľudské práva, zvieracie práva, téma cirkusov, kastrácie. 

 

Bolo to náročné. Od podpisu zmluvy na prenájom pozemku, vypracovania projektu, stavebného povolenia a stoviek hodín, počas ktorých miestna komunita mladých na čele s našimi dobrovoľníkmi s lopatami upratovali pozemok, kopali a potili sa, sme sa dostali k magickému dátumu. 10.9.2019. V tento deň sa v Humennom vďaka obetavej práci dobrovoľníkov otvorila prvá karanténna stanica pre zvieratá. Od začiatku pri nás stoja naši strážni anjeli, Sloboda zvierat, ktorá nám radila a prispela aj peňažným darom, organizácia Pomáhaj a chráň, ktorá celý útulok zastrešuje, Ľubka Kizáková, srdce miestnej komunity, ktorá sa stará o opustené zvieratá, miestna veterinárna ambulancia, Aďka Benková, poslanci mesta Humenné, učitelia, zverolekárka MVDr. Lisá, žiaci, študenti a dobrovoľníci EduEra a OZ Pomáhaj a chráň.