Víta vás EduEra!

Solidárny projekt, Európsky zbor solidarity

2019

Víta vás EduEra je mentorský program pre študentov a koučingový program pre učiteľov jednej zo stredných škôl na východe Slovenska.

Na začiatku roka 2019 sme vďaka navštevovali Gymnázium v Medzilaborciach, kde sme sa stretávali so študentami a pracovali na ich cieľoch, víziach a ich projektoch, ktoré sami navrhovali a realizovali. Počas stretnutí sa dozvedeli o vzdelávacích ponukách, ktoré im ponúka EÚ a iné organizácie na Slovensku, zisťovali sme ich potreby a rozprávali sa ako zlepšiť ich podmienky v meste tak, aby boli spokojní a mali kde aktívne tráviť svoj voľný čas. 

 

Sme radi, že sme aj v tomto malom meste mohli ukázať mladým ľuďom, že ak si aktívny a bažíš po vedomostiach, príležitostí nájdeš habadej! Stretnutia sa neodohrávali len v priestoroch školy ale aj v Múzeu Andyho Warhola, ktoré nás s radosťou prichýlilo a poskytlo nám priestory.

Tento projekt bol organizovaný vďaka podpore IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Európskeho zboru solidarity.