EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Viktória pochádza z Medzilaboriec, kde aj študuje v poslednom ročníku na Gymnáziu. Aktívne sa venuje mládeži a snaží sa prinášať nové možnosti aj do menších miest ako je Medzilaborce. Venuje sa líderstvu, mentorstvu a rada organizuje rôzne besedy, prednášky alebo konferencie.

V súčasnosti je vedúcou Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). V programe je zapojená aj ako účastníčka a úspešne ukončila bronzovú úroveň a pokračuje v striebornej.
Po absolvovaní projektu Mladiinfo Ambassador organizovaným Mladiinfo Slovensko sa v ňom stala mentorkou a dobrovoľníčkou v projekte.

Minulý školský rok bola predsedníčkou Žiackej školskej rady. Aktívne participuje na mládežníckych výmenách a bola účastníčkou v mentorskom programe Lead Up.
Pravidelne sa zúčastňuje rôznych školení, konferencií, besied či prednášok. Snaží sa zmeniť svoje okolie k lepšiemu. Veľmi rada cestuje, spoznáva nových ľudí a maľuje.

VICE PRESIDENT FOR NATIONAL PROJECTS

Viktória Malinčáková

Kontakt: