EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Veronika Briestenská

MEMBER

Veronika je študentkou divadelnej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Nikto poriadne nevie, čo  študuje, ale každý vtípi, že to bude niečo umelecké. 
Venuje sa predovšetkým písaniu dramatických textov a poézie. Zároveň sa podieľa na tvorbe divadelných predstavení. 
Mimo školy sa zaujíma o kultúru a nie len tú Slovenskú. Keď môže, cestuje do zahraničia a keď nemôže, necháva zahraničie docestovať za ňou. Pracuje v medzinárodnom prostredí, organizuje eventy pre hostel  v Bratislave a snaží sa cestovateľom ukazovať našu krajinu v čo najautentickejšej podobe. 
Okrem toho, že veľa a často rozpráva o svojich psíkoch, má dobré knižné odporúčania na akúkoľvek príležitosť.