EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Ako študent prvého ročníka na SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave sa stal šéfredaktorom študentského časopisu. Neskôr vyskúšal viesť školské rádio a žiacku radu vo funkcií predsedu a zástupcu žiakov v Rade školy. Bol členom Aliancie stredoškolákov, Stredoškolskej študentskej únie Slovenska a Rady mládeže Bratislavského kraja. Zároveň patrí medzi ambasádorov medzinárodnej organizácie Mladiinfo a mentorov Medzinádornej ceny vojvodu z Edinburgu. Momentálne pôsobí ako executive director v občianskom združení Pre Stredoškolákov a predseda Rady mládeže Bratislavského kraja.

Miluje spoznávanie nových ľudí a komunikáciu. Do EduEra vstúpil s víziou niečo dokázať. Ako sám hovorieva, je workoholik a strašný byrokrat. Preto sa snaží vytiahnuť zo seba a svojho okolia len to najlepšie a len tak sa nevzdáva. 

ADVISOR

Tibor Lachkovič

Kontakt: