Spread the word!

Medzinárodná mládežnícka výmena, Erasmus+

2019

 

Na konci februára sme sa vďaka podpore EÚ a programu Erasmus+ stretli s 32 mladými ľuďmi zo šiestich krajín Európy: Bulharska, Lotyšska, Portugalska, Španielska, Slovenska a Rumunska. Stretnutie prebiehalo v Bardejove, na východe Slovenska.

 

Počas deviatich dní si naši účastníci zlepšovali svoje digitálne zručnosti, dozvedeli sa čo to je a ako funguje marketing a hneď aj vymysleli niekoľko marketingových kampaní, ktoré boli použité každou partnerskou organizáciou na ich sociálnych médiách. 

 

Zúčastnili sme sa otvorenia výstavy a následnej diskusie o vzdelávaní na Slovensku a vzdelávacích príležitostiach pre mládež vďaka programom Erasmus+, tiež sme sa zúčastnili výstavy ET SI C’ÉTAIT MOI?, ktorá sa slávnostne otvorila v priestoroch Slovensko-Poľského Domu v Bardejove a navštívili sme aj miestnu strednú školu, na ktorej naši účastníci nielenže rozprávali o Erasmus+ možnostiach, ale na vlastnej koži zažili deň ako v televízii. Nahrávali rozhovory, točili videá, fotili sa na billboardy a mnoho ďalšieho.