EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Naše aktivity

Vzdelávame a informujeme mladých ľudí a učiteľov o vzdelávacích príležitostiach, budujeme a zlepšujeme ich kompetencie ako napr. komunikáciu v cudzom jazyku, učiť sa učiť, kultúrnu kompetenciu a podporujeme ich aktívnu participáciu a iniciatívu. Rozvíjame ich profesijný a personálny rozvoj.

MEDIA GURU

ŠKOLENIE ŽŠR

WORKSHOPY

TEAMBUILDINGY

pre kolektívy

DISKUSIE

Formal

&

Neformal

pre UČITEĽOV

Nie je BORDEL 

ako BORDEL