EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Europe goes local!

Medzinárodný projekt Europe goes local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH a Rada Európy, ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami.

 

 

 

Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich kvality života a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy môžu prispieť k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi, napr. praktickou podporou, vytvorením štruktúry a systému práce s mládežou a samotným vykonávaním práce s mládežou.

 

Ako to prebieha na Slovensku? 

 

 

Zo všetkých končín Slovenska – z veľkých miest aj z malých dedín – sa lokálne tímy troch až piatich aktérov v práci s mládežou zložili zo zástupcov samosprávy, mladých ľudí do 30 rokov, pracovníkov centier voľného času, občianskych združení, či neformálnych skupín v oblasti práce s mládežou rozhodli prihlásiť do verejnej výzvy. 

 

Každým tím má k dispozícii mentora, ktorý im pomáha k lepšej spolupráci a prispieva svojimi skúsenosťami. Jednou z mentoriek bola aj naša prezidentka Petra. Tímy sa vďaka pravidelným stretnutiam s mentorom/mentorkou, spoločnými stretnutiami so všetkými tímami EGL na Slovensku vzdelávajú, zdieľajú svoje príklady z praxe a inšpirujú sa k ďalším krokom na ceste k participácií mladých ľudí vo svojom meste alebo dedine. 

 

Vzdelávanie lokálnych tímov na Slovensku prispeje k podpore uznania práce s mládežou, k mapovaniu potrieb mladých ľudí, k realizácii práce s mládežou a k zvyšovaniu kvality práce s mládežou ako súčasti lokálnej mládežníckej politiky na Slovensku. 

 

 

Zdroj:

www.iuventa.sk

Please reload

Odporúčané články

Školíme Dofáčky na Dobrodružnú expedíciu

January 14, 2018

1/2
Please reload

Nové články

February 16, 2020

January 31, 2020

January 12, 2020

Please reload

Archív