EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Čo je to neformálne vzdelávanie?

Prečo stále spomíname to neformálne vzdelávanie? Čo to vlastne je? 

 

Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

 

 

 

Neformálne vzdelávanie je založené na niekoľkých princípoch, ktoré svojim charakterom u mladých ľudí navodzujú pocit dôvery, bezpečia a posúvajú ich z pesimistickej roviny, kedy sú presviedčaní, že hoci budú robiť čokoľvek, nič tým nezmenia, do optimizmu, že vďaka motivácii seba a iných môžu. Neformálne vzdelávanie však nie je len o jednostrannom rešpektovaní potrieb, ale najmä o výchove k tolerancii a úctivému dialógu, aj pri presadzovaní vlastných názorov.

 

Pozrite si super video, kde sa dozvieš viac: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPANb53ojME&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2qW62g82Da9RABpyzcLrAKRA_r0SOVjNqAxNsRk4igP4t2N0ngDAQyb0w

 

Zdroje:

www.europa.eu

www.iuventa.sk

 

 

Please reload

Odporúčané články

Školíme Dofáčky na Dobrodružnú expedíciu

January 14, 2018

1/2
Please reload

Nové články

March 10, 2020

February 16, 2020

January 31, 2020

January 12, 2020

Please reload

Archív