EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

EduEra je pozorovateľom ZIPCEMu

Máme pre vás skvelú správu! Včera sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia ZIPCEMu a stali sme sa súčasťou - pozorovateľmi tejto organizácie. Je to dôležitý krok pre EduEra k jednému z našich cieľov: Informovať a vzdelávať mladých ľudí! Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme za prejavenú dôveru. Veríme, že nesklameme a budúci rok sa tak staneme informačným centrom pre mladých. 

 

 

Čo to je teda ZIPCEM?
ZIPCeM je strešnou organizáciou a reprezentantom Informačných centier mladých a ďalších členských organizácií, ktoré sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých. Vznikol v roku 1992, práve na základe potreby metodicky a organizačne podporiť rozvíjajúcu sa sieť ICM na Slovensku. Dnes to znamená, že pri poskytovaní informačných a poradenských služieb pre mládež používame spoločné logo a názov, riadime sa Jednotnou klasifikáciou informácií, máme spoločný databázový systém, ktorý umožňuje prehľadnú evidenciu klientov a poskytnutých informácií a poradenstva, máme za sebou bohatú edičnú a projektovú činnosť, spoluprácu s domácimi a zahraničnými partnermi pod značkou ICM a mnoho ďalších. Zároveň je každé ICM samostatnou organizáciou, ktorá aktivity vykonáva na základe potrieb mladých ľudí špecifických pre svoj región.

 logo ZIPCEM

 

Vízia ZIPCeM 

Aby sa postavenie mládeže a samotná práca s mládežou zlepšilo a posunulo vpred, musíme hľadať príčiny a následne riešenia. Tie nájdeme len priamo o hlavných aktérov. Teda bez toho, aby sme sa pýtali mladých ľudí a počúvali, čo skutočné chcú a potrebujú, sa nikam nepohneme. Preto aj ZIPCeM vykročil cestou zážitkového učenia a zároveň podpory mládežníckej politiky. Chceme byť súčasťou pozitívnej zmeny, ktorá bude znamenať väčšiu dôveru v mladých ľudí, ich názory a dosiahnuť, aby nedochádzali zo svojej krajiny, ale vracali sa do nej žiť, vychovávať v nej svoje deti a robiť z nej tak lepšie miesto pre život.

 

zdroj: http://icm.sk/index.php/zipcem/ozipcem/

Please reload

Odporúčané články

Školíme Dofáčky na Dobrodružnú expedíciu

January 14, 2018

1/2
Please reload

Nové články

March 10, 2020

February 16, 2020

January 31, 2020

January 12, 2020

Please reload

Archív