EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Radka Malinčáková

INTERNATIONAL SUPPORT

Radka pochádza z Medzilaboriec, kde aj študovala na strednej škole. Po jej ukončení študovala na Prešovskej univerzite v Prešove odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglického a ruského jazyka.

Bola aktívnou členkou študentskej organizácie Erasmus Student Network, čo je umožnilo spoznať veľa zahraničných ľudí.

Vďaka ruskému jazyku absolvovala krátkodobú EVS v Rusku, odkiaľ si priniesla množstvo skúseností a nadšenie pre medzinárodnú spoluprácu. Aktívne sa venuje dobrovoľníctvu. Momentálne je absolventkou bakalárskeho štúdia a nachádza sa na pracovnej stáži v Španielsku, kde sa venuje aktivitám, pomocou ktorých sa vyvíja v profesionálnom, ale aj v osobnom živote.