• Petra Papierníková

Mentoring pre dobrovoľníkov? Erasmus+ tréning v Španielsku!

Erasmus+ ponúka príležitosť pre pracovníkov s mládežou, učiteľov, ktorí pracujú a prichádzajú do kontaktu s mládežou alebo žiakmi, vďaka tréningovým kurzom pracovať na svojich kompetenciách, zdieľať a vymieňať si dobré príklady z praxe na medzinárodnej úrovni. My sme takéhoto tréningu vďaka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže boli súčasťou!

V máji sme sa zúčastnili tréningu v španielskom meste Setúbal na tému mentoring v programe Erasmus+ Európskej dobrovoľníckej služby.

Mesto Setúbal nám učarovalo od prvého momentu!

Cieľom tohto Erasmus+ tréningu bolo rozvíjať kompetencie mentorov v organizácií, ktorá hosťuje, koordinuje, vysiela alebo sa chystá akreditovať a pracovať so zahraničnými dobrovoľníkmi vďaka programu Erasmus+.

Počas jedného týždňa sme si prešli všetkými fázami projektu, od prípravy, implementácie až po follow up.

Vďaka workshopom sme lepšie porozumeli aktivitám dobrovoľníka, dobrovoľníckej charte, rôznym stakeholderom, ktorí sú začlenení do celého procesu práce v programe EVS. Čelili sme rôznym problémom, s ktorými sa stretávajú organizácie a vypočuli si príklady z praxe, ktoré nás inšpirovali k rozvíjaniu sa aj v tejto oblasti.

Tréneri Dulce Marquez z Portugalska a Tony Pozo zo Španielska nám zodpovedali všetky otázky a zoznámili sme sa aj s mnohými organizáciami, ktoré sú skvelým príkladom ako Európska dobrovoľnícka služba môže pomôcť komunite a samotnému dobrovoľníkovi.

Kto je to mentor a aká je jeho zodpovednosť voči dobrovoľníkovi a organizácii? Je vôbec mentor potrebný? Je naozaj mentor tvoj "starší" kamarát alebo to je úplne inak?

Diskutovali sme a zdieľali skúsenosti so 16 organizáciami z celej Európy a Erasmus+ EVS reprezentantom z Národnej Portugalskej agentúry počas našej návštevy mládežníckeho centra v Setúbal.


Nepomýľte sa, tieto úsmevy sme mali ešte pred odskúšaním vody v Atlantickom oceáne na našej prehliadke mesta Setúbal.