Search
  • Petra Papierníková

Je to tu!


Začalo to úplne nevinne.

Len minulý rok sme sa stretli z občianskym združením "Pomáhaj a chráň!" a hľadali sme spoločnú cestu pre naše aktivity a možnosť učiť sa od seba navzájom. Na stretnutí bola aj skupina mladých ľudí, ktorá chcela pomôcť opusteným zvieratám v ich meste a v okolí. Slovo dalo slovo a projekt "Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!" bol na svete!

Rok prešiel a dnes slávnostne striháme červenú pásku a krstíme prvú karanténnu stanicu v meste Humenné!

Na odovzdaní stavby sa zúčastnilo mnoho hostí, nechýbalo OZ Sloboda zvierat, ktoré nám od začiatku projektu pomáha a dáva cenné rady. Primátor mesta Humenné p. Meričko, členovia OZ Pomáhaj a chráň! a aj naši skvelí dobrovoľníci projektu "Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!".

Cieľom projektu je realizácia edukačných stretnutí pre mládež na prvom a druhom stupni základných škôl a pre študentov stredných škôl, kde za pomoci neformálneho vzdelávania realizujeme workshopy, semináre a diskusie na témy ako je inklúzia, ľudské práva, zvieracie práva, téma cirkusov, kastrácie. Tieto stretnutia našich dobrovoľníkov s mladými ľuďmi sú nielen v meste Humenné ale aj v Michalovciach a v okolí. Projekt realizovaný vďaka podpore Slovenského inštitútu vzdelávania - IUVENTA a prograu European Solidarity Corps.

Vďaka medzisektorovej spolupráci sú účastníkmi našich stretnutí aj poslanci mesta Humenné, učitelia, zverolekárka MVDr. Lisá, žiaci, študenti a dobrovoľníci EduEra a OZ Pomáhaj a chráň.

Veľká vďaka patrí Ľubici Kizákovej, predsedkyni OZ Pomáhaj a chráň!, nášmu hnaciemu motoru celého projektu a našim dobrovoľníkom, ktorí aktivity robia so zápalom a sú skvelým príkladom pre nás všetkých.