Search
  • Petra Papierníková

EduEgo a ID!


Ako krajšie zakončiť úspešný solidárny projekt “EduEgo a ID!” ako plánovaním ďalších spoločných krokov?

EduEra a Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie vďaka podpore Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA a programu Európsky Zbor Solidarity má za sebou skvelých 6 mesiacov diskusií, workshopov a konferencie nielen pre pracovníkov s mládežou ale aj pre učiteľov, psychológov, študentov a verejnosť v rôznych mestách na Slovensku.

Tento projekt sa organizoval vďaka podpore IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Európsky zbor solidarity. Ďakujeme našim dobrovoľníkom a želáme im zaslúžené leto plné oddychu!

A čo bolo cieľom projektu EduEgo a ID?

Naším spoločným cieľom so SAŠAP bolo vzdelávať mladých ľudí a zvýšiť tak "psychologickú

gramotnosť". Rozšírili sme témy psychológie a riešenia niektorých problémov z oblasti psychológie medzi širokú verejnosť, realizovali prednášky, workshopy, semináre na psychologické témy v 6 mestách po celom Slovensku, na ktorých sa spájalo neformálne vzdelávanie s psychologickými témami pre mládež i širokú verejnosť.

V marci sme realizovali konferenciu "Všetko o duševnom zdraví!" pre odbornú verejnosť - psychológov, psychiatrov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, kde sa predstavili rôzne metódy, dobré príklady z praxe ako vzdelávať a chrániť mladých ľudí.