Search
  • Petra Papierníková

Vzdelávaj sa,pomáhaj a chráň!


Sme na polceste!

Náš solidárny projekt "Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!" podporený Slovenským inštitútom mládeže -IUVENTA a programom Európsky zbor solidarity je práve na polceste a my by sme nemohli byť viac šťastnejší!

V spolupráci s OZ Pomáhaj a chráň a vďaka našim dobrovoľníkom máme dlhodobú zmluvu na prenájom pozemku, spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie na prvý zvierací útulok v meste Humenné!

V spolupráci so školami v meste Humenné a v okolí organizujeme rôzne aktivity.

Minulý týždeň sme zbierali odpadky a rozprávali sa o tom ako žiť ohľaduplnejšie k našej planéte.