• Petra Papierníková

Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň! je už v polovici

Náš solidárny projekt "Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!" podporený IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Európskym zborom solidarity je práve na polceste a my by sme nemohli byť viac šťastnejší.

V spolupráci s OZ Pomáhaj a chráň a vďaka našim dobrovoľníkom máme dlhodobú zmluvu na prenájom pozemku, spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie na prvý zvierací útulok v meste Humenné!


Na základných a stredných školách organizujeme rôzne aktivity. Minulý týždeň sme zbierali odpadky a rozprávali sa o tom ako žiť ohľaduplnejšie k našej planéte

Cieľom projektu "VZDELÁVAJ SA, POMÁHAJ A CHRÁŇ!" je realizácia edukačných stretnutí pre mládež na školách, kde budeme za pomoci neformálneho vzdelávania realizovať podujatia na témy ako je inklúzia, ľudské práva, práva zvierat, téma cirkusov, kastrácie, dopad ľudského správania na živé veci, solidarita. A nielen to! S podporou OZ Pomáhaj a chráň postavíme aj prvý zvierací útulok v meste Humenné!