• Petra Papierníková

Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!

Pozor, začíname.

Počas nášho prvého stretnutia s predstaviteľmi ZŠ a SŠ v Humennom, Občianske združenie Pomáhaj a chráň a s EduEra dobrovoľníkmi sme si naplánovali aktivity, porozprávali sa, čo môžeme zlepšiť, čomu predísť. Veľmi sa tešíme z tejto skvelej spolupráce a veríme, že počas nášho ročného projektu dokážeme zlepšiť mnoho vecí v tomto meste nielen pre mládež ale aj pre tých, ktorí sa nevedia brániť - opustené zvieratá!

Cieľom projektu "VZDELÁVAJ SA, POMÁHAJ A CHRÁŇ!" je realizácia edukačných stretnutí pre mládež na školách, kde budeme za pomoci neformálneho vzdelávania realizovať podujatia na témy ako je inklúzia, ľudské práva, práva zvierat, téma cirkusov, kastrácie, dopad ľudského správania na živé veci, solidarita. A nielen to! S podporou Občianske združenie Pomáhaj a chráň postavíme aj prvý zvierací útulok v meste Humenné.

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej Únii a programu Európsky Zbor Solidarity.