Search
  • Petra Papierníková

Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!


EduEra podporuje aktívnu participáciu mladých ľudí!

Viete na čom budeme pracovať s našimi dobrovoľníkmi a OZ Pomáhaj a chráň tento rok?

Postavíme prvý zvierací útulok v Humennom a so žiakmi ZŠ a SŠ budeme hovoriť celý rok o tom, že zviera nie je vec!

A to všetko vďaka podpore EÚ a programu Solidarity Corps!