• Petra Papierníková

Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!

EduEra podporuje aktívnu participáciu mladých ľudí. Viete na čom budeme pracovať s našimi dobrovoľníkmi a OZ Pomáhaj a chráň tento rok?

Postavíme prvý zvierací útulok v Humennom a so žiakmi ZŠ a SŠ budeme hovoriť celý rok o tom, že zviera nie je vec!

A to všetko vďaka podpore EÚ a programu Solidarity Corps.