• Slávka Detková, ZŠ J.Hollého, Topoľčany

Učenie slovíčok nemusí byť nuda

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom…

...hovorí naše múdre slovenské príslovie, a presne to sa snaží vštepiť každý učiteľ cudzích jazykov našim deťom. Cesta motivovania žiakov k učeniu je veľmi ťažká, a to najmä, keď sa nejaký cudzí jazyk majú začať učiť v staršom školskom veku. Neustále som hľadala ako učiteľka nemčiny nové metódy výučby, ktoré by mohli mojich študentov zaujať. Našla som ich najmä vo vydobytkoch techniky modernej doby.


zdroj: www.wocabee.app

Ako sa to celé začalo

V marci som bola oslovená s možnosťou vyskúšať zdarma novovznikajúcu aplikáciu s názvom WocaBee, ktorá pomáha študentom s učením sa cudzích slovíčok. Samozrejme, najskôr som aplikáciu vyskúšala sama na sebe a následne som ju s kľudným svedomím posunula mojim žiakom. Nebolo potrebné nič inštalovať, pretože ide o webovú aplikáciu, ktorá funguje prostredníctvom internetu. Do testovania boli zapojení úplní začiatočníci, ale aj mierne pokročilí študenti. Najväčšou výhodou aplikácie je, že sa môžu učiť takmer kdekoľvek: doma, pri ceste do školy, v autobuse, vo vlaku alebo pri čakaní na krúžky. Mnohí sa učili slovíčka aj večer pred spaním, čo je ideálne na ich uloženie do pamäti. Potrebovali k tomu iba mobil (prípadne tablet alebo počítač) a pripojenie na internet, čo pre dnešnú mladú generáciu nie je žiadny problém.

Ako sme fungovali?

Aplikácia ponúka hravú formu učenia slovnej zásoby, ktorá je vhodná aj pre deti, ktoré majú problém s učením. Výhodou je, že slovnú zásobu, ktorú si žiaci majú natrénovať, zadáva priebežne sám učiteľ v tzv. balíkoch (počet slovíčok v balíku je variabilný, ja som zvolila 10-15) podľa potrieb učebnej osnovy. Slovíčka si teda precvičia formou „domácej úlohy“ - každý balíček v 3 úrovniach, pričom aplikácia sa prispôsobuje každému žiakovi podľa toho, kde robí chyby. Na vyhodnocovanie WocaBee používa tzv. umelú inteligenciu. Okrem toho, majú žiaci možnosť neobmedzene si slovíčka precvičiť. Za plnenie úloh, ako aj za precvičovanie získavajú body – tzv. WocaPoints, čo je jeden z motivačných faktorov, keďže rebríček vidí celá trieda, a tak majú motiváciu umiestniť sa v ňom čo najvyššie. Žiakov som navyše motivovala k plneniu úloh aj “pluskami”. Učiteľ má zároveň k dispozícii skvelý prehľad o tom, ako žiaci aplikáciu používajú. Konkrétne: kto si plní “domáce úlohy”, ktoré slovíčka robia žiakovi problém, a aký je celkový rebríček triedy podľa bodov.

Je tu dokonca možnosť napísať si písomku priamo v aplikácii na hodine. Odpadáva tak nutnosť manuálne opravovať písomky, keďže sú vyhodnotené prakticky ihneď. Moje pripomienky, ako aj pripomienky žiakov boli v krátkej dobe aj zapracované. Takto bola aplikácia upravená a vyladená v spolupráci s dvanástimi triedami z celého Slovenska. V neposlednom rade je snáď najzaujímavejšia cena aplikácie - 0,50 € na študenta mesačne.

Zhrnutie na záver

Aplikáciu sme používali 3 mesiace a nebudem klamať, keď skonštatujem, že sa záujem o nemčinu u žiakov zvýšil o 100%. V cudzom jazyku je najdôležitejšia slovná zásoba. Aplikácia WocaBee je to, čo som už veľmi dlho pre svojich žiakov hľadala a odporúčam ju nielen im, ale aj dospelým študentom. Od 1.septembra 2018 je dostupná pre všetky triedy na Slovensku.

Viac informácií, ako aj možnosť vyskúšať si demo, prípadne objednať WocaBee pre svoju triedu/y na 14 dní zdarma nájdete na adrese www.wocabee.app.