• Dominika Vilkovičová

Letná Akadémia Discover 2018

Za horami za dolami, v údolí neďaleko Považskej Bystrice sa nachádza miesto, ktorému sa aj signál vyhýba - Podskalie. Našťastie to neodradilo približne 80 stredoškolákov z Česka a Slovenska k prežitiu úžasných dobrodružstiev počas siedmych dní, ktoré tam strávili. A ja som bola jednou z nich!


Čo je to Podskalie?

Rekreačné zariadenie Podskalie je veľký areál, na ktorom sa nachádza niekoľko komplexov menších i väčších budov a zoskupení chatiek. Taktiež je tam futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, ohnisko, bazén a dostatok priestoru na aktivity. To znie ako dostatok priestoru na sebarealizáciu, však?

Čo je to Letná Akadémia Discover?

Letná akadémia Discover je letné podujatie, ktoré každoročne umožňuje stredoškolákom na týždeň zažiť atmosféru najlepších univerzít a snaží sa im sprostredkovať hodnoty poznania, občianstva a rozmanitosti. alebo atraktívnejšie povedané: Discover je týždeň, počas ktorého sa naplno ponoríš do kladenia otázok a hľadania odpovedí so stovkou ďalších zaujímavých a bystrých ľudí. Discover je príležitosť rozmyslieť si, čo by si chcel(a) ďalej študovať, čo môžeš dokázať a kým môžeš byť.

Ako prebiehal môj deň na Discoveri?

Ráno o ôsmej som sa zobudila, zobrala som si všetky veci, ktoré som vedela, že budem v ten deň potrebovať a premiestnila som sa naproti do jedálne. Po raňajkách som sa vybrala na svoje kurzy, s tým, že každý trval 90 minút a medzi nimi som mala 15 minút na presun, keďže areál bol celkom rozsiahly a po prvom kurze už zvykli byť vyvesené poobedné workshopy, na ktoré som sa bežala zapísať. Po kurzoch nasledoval obed a po ňom siesta alebo inak povedané voľný program. Ja som tento čas najčastejšie využívala na čítanie na tráve a občasnom pokukovaní na volleyball, ktorí hralo hneď predo mnou niekoľko účastníkov alebo som sa rozprávala s ostatnými. Posledné dni som sa rozhodla pre spánok (veľmi dobré rozhodnutie). Keď bol piesok príliš horúci, zvykli sa hráči presunúť do bazéna a tam sa k nim pridalo už oveľa viac ľudí, až sa to občas zvrhlo na pekne zmáčané oblečenie. O pol tretej začínajú workshopy na rôzne témy. Ja som sa zúčastnila napríklad workshopu o identite, o utváraní hraníc strednej Európy v 20. storočí, o cuppingu ( čo je degustácia kávy, vrelo odporúčam! ) alebo o ranných príbehoch z islamu. Po večeri sa program zvykol líšiť. Niekedy boli nepovinné alebo tímové workshopy, súťaže alebo len tak posedenie pri ohni. Hlavné je, že po povinnom programe bolo už na nás, čo sa rozhodneme robiť.

Kurzy

Kurzy sa vyberajú v prihláške a môžu sa meniť až do stanoveného deadlinu. Každý účastník si zvolí svojich TOP 5 kurzov na základe popisov na stránke Discoveru. Organizátori vyberú každému dva kurzy pričom jeden z nich je z výberu samotného účastníka.

Popisy na 2 kurzy, ktoré som nakoniec absolvovala ja boli takéto:

Medzinárodné vzťahy

Jedním z převládajících témat v oblasti historie a mezinárodních vztahů jsou války a konflikty. Proč lidstvo tak “baví” válčit? Jaké mají národy motivace, když často přicházejí o životy i bohatství? Jak si můžeme racionalizovat vznik a eskalaci některých nejkrvavějších konfliktů v historii, a jak si naopak můžeme vysvětlit, proč k některým katastrofám ve světové politice nakonec nedošlo? Kurz je stručným úvodem do základních konceptů a analytických metod které využíváme pro vysvětlení světové politiky a mezinárodních vztahů. Důraz bude kladem na kritické myšlení. V kurzu si představíme a vysvětlíme několik základních myšlenkových modelů a struktur, které analýza mezinárodních vztahů využívá, a ty potom budeme aplikovat na některé z největších mezinárodních konfliktů nebo zapeklitých problémů, které světovou politiku nutně provází. Kurz může být lehce upraven podle zájmu účastníků – např. mohou studenti navrhnout, které situace / historické události by chtěli podrobněji analyzovat. V kurzu také lehce představím oblast politické ekonomie a mezinárodního obchodu a financí. Tyto témata budou probrána především ve spojitosti s jejich politickými implikacemi a současnou zahraniční politikou USA.

Rozvojové štúdiá

Rozvojová studia se zabývají zkoumáním života v zemích třetího světa, bariér bránícím ekonomickému růstu a dalších faktorů ovlivňující blahobyt obyvatel. Kurz se bude zaměřovat na vybrané problémy rozvojových zemí, jejich příčiny a možné řešení s důrazem na jejich provázanost na dění v rozvinutém světě. Kurz bude obsahovat těchto 6 základních okruhů:

1) Chudoba – Co vlastně znamená být chudý?

2) Nerovnost – Jak ekonomická nerovnost ovlivňuje společenský rozvoj? Jak se dá docílit větší rovnosti? A má touha po větší rovnosti vůbec smysl?

3) Migrace – Proč lidé migrují? Jaké dopady má migrace na světovou ekonomiku? Jaké dopady má na jednotlivé migranty?

4) Vzdělávání – Co brání lepšímu vzdělávání v rozvojových zemích? A proč rozvojové organizace kladou důraz na vzdělávání děvčat?

5) Rozvojový mišmaš – Proč mnoho lidí v Togu dává při nemoci přednost šamanovi před doktorem? Proč se mikrofinance považovaly (či považují) za všelék ekonomického rozvoje? Proč Etiopie staví nové elektrárny, i když ty stávající bohatě pokrývají spotřebu elektřiny?

6) Rozvojová pomoc – Co dělá západní svět (resp. co si myslí, že dělá), aby pomohl chudým státům se rozvinout? Jak může rozvojová pomoc škodit? Jak by mohl západní svět lépe pomoci rozvojovým zemím?

Pracuje sa v menších skupinkách, čo zabezpečuje priestor na otázky a aktivitu všetkých zúčastnených. Väčšina lektorov pred začatím Discoveru posiela e-maily s povinným čítaním, článkami, dokumentmi… netreba sa ľakať. Nie je to nuda! Lektori sú veľmi ochotní prediskutovať čokoľvek čomu nebolo porozumené alebo čo ťa zaujíma nielen počas workshopov ale aj prestávok.

Čo pre mňa znamenal Discover?

Bol to pre mňa týždeň s množstvom mladých ľudí, ktorí majú v sebe ochotu sa vzdelávať, učiť nové veci a tým inšpirujú svoje okolie. Čo asi najviac oceňujem na Discoveri je, že sme tam neustále mali možnosti vyberať si, ktorým smerom pôjdeme. Síce mi občas chýbal spánok ale dalo sa to zvládnuť aj bez neho. Jeden by si myslel, že mi bude chýbať aj pripojenie na internet, ale to bolo jedno z najväčších prekvapení. Vlastne som sa bez neho mala úplne fajn. Bola to príjemná zmena spoznávať ľudí bez zisťovania ich pozadia na sociálnych sieťach.

Ako sa prihlásiť na Letnú Akadémiu Discover?

Discover má tri turnusy: dve česko-slovenské a jeden medzinárodný. Prihlásiť sa môžu stredoškoláci aj čerstvo zmaturovaní. Na prihlásenie na Letnú Akadémiu Discover treba poslať dve krátke eseje (200 slov) na nimi zadané témy. Ide im len o to, aby videli ako vyjadrujete svoje názory a ako premýšľate, takže opäť, neľakajte sa. Prihlasovanie je zvyčajne od marca až do konca júna.

Ak budete sledovať Slovenskú Debatnú Asociáciu (SDA) na facebooku a instagrame a Letnú Akadémiu Discover na facebooku tak vám prihlasovanie a fotky z minulých rokov určite neujdú.

Fotky: Anna Umlaufová

#aktivity #mládež #strednáškola #discover