Search
  • Petra Papierníková

Let´s get cross!


EduEra má za sebou prvý medzinárodný projekt "LET´S GET CROSS!" - medzinárodný seminár zameraný na zlepšenie mládežníckej práci vďaka medzisektorovej spolupráci v edukácii.

Učitelia, pracovníci z univerzít, VET pracovníci, pracovníci s mládežou, tréneri, facilitátori, reprezentanti zo samospráv a zo študentských spolkov z 11 európskych krajín sa stretli v Krompachoch, na východe Slovenska, v dňoch od 22. až do 29. augusta aby spojili sily, identifikovali stratégie, vymieňali si metódy a prostriedky ako podporovať formáty spolupráce s cieľom vybaviť mladých ľudí kompetenciami potrebnými pre 21. storočie.

Radi by sme poďakovali koordinačnému tímu EduEra, ktorý usilovne pracoval a pracuje aj naďalej - Jakub Boruv a Radka Malinčáková za nepretržitú pomoc, ochotu a nadšenie, bez ktorého by seminár nebol tým, čím bol. ĎAKUJEME!

Ďakujeme aj Martine Petríkovej, Filipovi Brutovskému a Rade Mládeže Košického Kraja za hlas mladých, našich nadšencov, ktorí veria v zmenu a snažia sa aktivizmus a motiváciu preniesť aj na mladých ľudí.

V neposlednom rade našej prezidentke a koordinátorke Petre Papierníkovej, ktorá stála za zrodom tohto projektu spolu s facilitátorom seminára MarCusom Vrecerom. Veľké ďakujem patrí aj našej druhej facilitátorke Carmen Marcu a nesmierne talentovanej Dotyi Túros, našej grafickej facilitátorke, ktorej prácu si môžete teraz prezrieť v galérii.

LET´S GET CROSS! mezdinárodný seminár bol realizovaný vďaka podpore Erasmus+, KA1 IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

#letsgetcross2018 #erasmusplus #ourworkhasjustbegun