• Petra Papierníková

Konferencia LET´S GET CROSS!

Počas nášho medzinárodného semináru LET´S GET CROSS! sa uskutočnila aj konferencia v košickom KASÁRNE/KULTURPARKu, na ktorej sa stretli predstavitelia rôznych sektorov, verejnosť a naši účastníci semináru s rovnomenným názvom.

Cieľom tejto verejnej neformálnej diskusie bolo zdieľať nápady a skúsenosti, šíriť myšlienku medzisektorovej spolupráce a v neposlednom rade začať diskusiu medzi neziskovým sektorom, formálnym vzdelávaním - univerzitami, školami a biznis sektorom o kompetenciách, ktoré sú potrebné pre 21. storočie.

Nielen učitelia a pracovníci s mládežou získali nové poznatky z nášho semináru "Let's get cross!", ale vďaka neformálnej diskusií sme tému medzisektorovej spolupráce rozšírili medzi širokú verejnosť. Tá mala možnosť diskutovať s našimi účastníkmi projektu a s hosťami, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú. Pozvanie prijali ESN Košice, Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, Rada mládeže Košického kraja, Karpatská nadácia, Košický mládežnícky parlament a neformálna skupina Change Your Self.

Na úvod ich privítala organizátorka Petra Papierníková s facilitátorom semináru a aj diskusie Marcusom Vrecerom a po predstavení našich zahraničných participantov a hostí neformálna diskusia metódou Café Europe začala. Semináru sa zúčastnila široká škála povolaní a účastníci si vymieňali rôzne názory nadobudnuté dlhoročnou praxou. Dotkli sme sa aj problematiky zamestnania, či vzťah zamestnávateľ - zamestnanec. Ďalšie okruhy sa stále viac a viac dotýkali témy medzisektorovej spolupráce. Záver bol venovaný networkingu medzi slovenskými a zahraničnými organizáciami.

Pre našich Erasmus+ účastníkov sa tento deň neniesol len v duchu konferencie, ale aj v objavovaní krás metropoly východného Slovenska. Absolvovali prehliadku historickým centrom Košíc a návštevu Dómu sv. Alžbety s odborným sprievodcom. Daždivý deň sme zakončili pri tanieri plnom tradičných slovenských jedál a folklórnom vystúpení FS Čarnica. Pozvaní boli aj naši hostia z diskusie.