Search
  • Petra Papierníková

Detské domovy? ÁNO! Aj tam sa EduEra chystá!


V EduEra sa od začiatku vzniku sústreďujeme na vzdelávanie. Pracujeme s mlád ežou, učiteľmi, profesormi, pedagogickým fakultami na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

V spolupráci s Radou mládeže Košického kraja sa od augusta tohto roku zameriame na detské domovy na východnom Slovensku a spoločne budeme rozvíjať sociálne a osobnostné kompetencie žiakov základných a stredných škôl v detských domovoch za pomoci neformálneho vzdelávania!

Ako sa nám to podarilo?

Rada mládeže Košického kraja (RMKK) zverejnila výzvu pre organizácie a jednotlivcov, ktorí sú aktívni, majú nápady a zaujímajú sa o problémy v ich okolí, k zapojeniu sa do ich projektu “Spolu dokážeme viac!”

Cieľom tohto projektu je podporiť aktívnych východniarov z Košického kraja, ich dobré nápady a projekty, ktoré košickému regiónu prispejú:

– k vytvoreniu zaujímavých voľno časových podujatí,

– k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu,

– k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti

Ďakujeme za podporu a veľmi sa tešíme z tejto spolupráce!