• Dominika Vilkovičová

Pre Stredoškolákov Leadership program

Pre Stredoškolákov Leadership Program (PSLP) je 12-týždňový program zameraný na rozvoj vodcovských schopností ambicióznych stredoškolákov.

Projekt je určený pre 30 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Účastníci absolvujú 10 kurzov, ktoré im poskytnú elementárne vedomosti v jednotlivých oblastiach.

Počas programu majú študenti možnosť vyskúšať si prácu priamo na vlastných nápadoch.

Výstupom z programu je podujatie, na ktorom budú mať študenti možnosť odprezentovať svoje projekty verejnosti.


Takto znie oficiálne predstavenie projektu na stránke Pre Stredoškolákov od ľudí, ktorí sa podieľajú na fungovaní PSLP. Ja vám ho ale predstavím skôr zo stránky absolventa.

Počas dvanástich týždňov sa každú sobotu v poobedných hodinách 30 aktívnych študentov stretávalo v Bratislave, aby svoj voľný čas trávili zmysluplne. Nebojte sa, nie je to výhradne bratislavská akcia. Okrem Bratislavčanov a Trnavčanov počty dopĺňali aj ľudia z Kremnice, Banskej Bystrice, Nitry, Žiliny a dokonca aj z Košíc.


FOTO: Pre Stredoškolákov, o.z.

(zľava S. Kartousová - účastníčka programu, D. Lefflerová - organizátorka)

Každé stretnutie viedol iný prednášajúci a rozoberali sme zaujímavé témy od crowdfoundingu cez time management až po networking. Možno netušíte, čo väčšina z týchto pojmov znamená. Ja som tiež nevedela. Crowdfounding „je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených, ktorí za svoj príspevok očakávajú špeciálne odmeny.“ Keď už tento príspevok na náš projekt dostaneme, vďaka time managementu si naplánujeme jednotlivé aktivity tak, aby sme stíhali nielen deadline ale aj stretnutia s kamošmi. A že počet kamošov alebo známych bude väčší, o to sa postará networking.


FOTO: Pre Stredoškolákov, o.z.

(zľava V. Kružeová, T. Krajčoviech, J. Benko - účastníci programu)

Workshopy neprebiehali v duchu "počúvaj a sleduj prezentáciu". Čakal nás teambuilding, project management a rôzne iné aktivity.

Z projektov, ktoré sme si odskúšali naplánovať počas workshopov sme prešli na tie vlastné. Krátke popisy sme nahodili do prezentácie a počas víkendu prebiehalo hlasovanie. Každý študent hlasoval za projekt, ktorý ho najviac zaujal. Sedem víťazných projektov viedli po dobu troch týždňov pridelení mentori so študentmi.


FOTO: Pre Stredoškolákov, o.z.

(účastníčky programu pri skupinovej aktivite)

Projekty boli rôzne, zaoberali sa najmä problémami, ktoré vnímali účastníci v spoločnosti. Zatiaľ, čo niektoré projekty sa venovali dobre známym témam ako napríklad prednášky o recyklácii odpadu, online platforma na získavanie skúseností pomocou internshipov alebo brigád, či aktivity na zníženie šikany na školách, našli sa aj menej bežné ako bezpečné dobrovoľničenie v zahraničí, workshopy na spôsoby tradičných slovenských techník spracovania textilu alebo dokonca 1. slovenský tábor z oblasti medicíny.

A nasledovala Closing Ceremony

Closing Ceremony sa konala v Impact Hube v Bratislave. Keďže Impact Hub nie je práve najvyhľadávanejším miestom pre tínedžerov, bolo zaujímavé sa v týchto priestoroch pohybovať.

V jednej z mnoha miestností sa počas Closing Ceremny výsledné projekty odprezentovali pred porotou. Porota sa skladala z divákov, účastníkov PSLP a pozvanými hosťami. V porote sedeli Jakub Pediač zo Social Impact Award, Tomáš Hajdúšek z Future Generation a Slavomír Hruška z Investeers. Každý z nich sa mal na projekty pozerať zo svojho uhla pohľadu, podľa sféry, v ktorej pracujú. Taktiež mali na starosti vychytať muchy na projektoch, pochváliť a povzbudiť nás k ďalšej práci.

FOTO: Pre Stredoškolákov, o.z.

(komisia Closing ceremony, T. Lachkovič - organizátor)

Prezentácie jednotlivých projektov sa mi veľmi páčili. Niektorí mali dokonca už vizitky, grafy, dotazníky a dokonca aj workshopy za sebou. Bolo úžasné sledovať, koľko aktívnych stredoškolákov sa nájde a je ochotných meniť zaužívané stereotypy o nič nerobiacej mládeži.

Na záver porota vybrala projekt, ktorý bude zastrešovať občianske združenie Pre Stredoškolákov a konzultácie bude viesť Dávid Bystrický. Vybraným projektom sa stal “Alebo.co”, kreatívny priestor v Trnave, ktorí bude slúžiť stredoškolákom.

FOTO: Pre Stredoškolákov, o.z.

(zľava T. Lachkovič, V. Cigáneková, S. Minichová, D. Lefflerová - organizátori,

J. Illéš, J. Benko, V. Kruželová, T. Krajčoviech - členovia alebo.co)

Ako sa prihlásiť?

Je to veľmi jednoduché!

Treba dať like na facebookovú stránku Pre Stredoškolákov alebo ich začať sledovať na Instagrame. Odtiaľ sa dozviete nie len, kedy je otvorené prihlasovanie na PSLP, ale aj o iných akciách, ktoré Pre Stredoškolákov organizuje.

Zdroje:

Pre Stredoškolákov Leadership Program

Facebook PreStredoskolakov

Instagram Pre Stredoškolákov