• Tibor Lachkovič

Besedy s Mladiinfo

Naši členovia pracujú vo viacerých organizáciách, ktoré sa venujú neformálnemu vzdelávaniu. Tibor je ambasádorom medzinárodnej organizácie Mladiinfo Slovakia, ktorá informuje o možnostiach študentov. Zavítal na jednu z bratislavských stredných škôl, aby sa porozprával so žiakmi o tom, čo je Erasmus+, neformálne vzdelávanie, či Medzinárodná cena vojvodu z Edinbughu.


#bratislava #mládež #presedníctvo #strednáškola