• Tibor Lachkovič

Školíme Dofáčky na Dobrodružnú expedíciu


Naše občianske združenie je zapojené do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Tento víkend sme školili dievčatá zo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave. Pre účastníčky sme so školskou koordinátorkou DofE Zojou Gajdošovou pripravili aktivity a workshopy, aby sme ich pripravili na ich dva dni v divočine.

#dofe #bratislava #školenie #strednáškola