• Petra Papierníková

EduEra na tréningovom kurze

Na tréningovom kurze sa EduEra vzdeláva v oblasti sociálneho podnikania ako prostriedku pri nastolení mierových situácií.

Je úžasné sledovať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, ktorí menia životy a chcú vzdelávať mladých ľudí, sprostredkovať im možnosť byť aktívny a iniciovať zmeny v ich sociálnom prostredí.

Na workshopoch zdieľame nielen naše skúsenosti a vedomosti ale zvyšujeme si vďaka jednotlivým aktivitám aj naše kompetencie.

#kurz #mládež