Search
  • Tibor Lachkovič

Prvé stretnutie predsedníctva na Orave


TRSTENÁ. Počas stretnutia ambasádorov medzinárodnej organizácie Mladiinfo prvýkrát zasadalo naše predsedníctvo, Cesta do cieľa bola náročná, s niekoľkými neplánovanými prestupmi, ale ich to neodradilo a pokračovali v ceste až šťastne dorazili do cieľa.

Na prvom zasadnutí riešili nové slovenské projekty, erasmus výmeny, interné štruktúry, či svoje ciele a nápady.

#presedníctvo #orava