EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Zakladateľka Edura.

Myšlienka stvorenia platformy pre mladých ľudí na realizáciu vlastných nápadov je vyústením mnohoročnej práce s mládežou v neformálnom ale aj formálnom sektore.

 

Petra vyštudovala bakalársky stupeň odboru psychológia na filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity, získala bakalársky a magisterský titul z preprimárnej a primárnej edukácie na Univerzite Komenského a druhý magisterský titul z odboru psychológia na filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Na Universidade do Algarve v portugalskom meste Faro študovala jeden rok primárnu pedagogiku vďaka programu Erasmus+. Je akreditovaný junior kouč so zameraním na mládež a pracovníkov s mládežou. V budúcnosti by rada získané vzdelanie a skúsenosti prepojila v medzisektorovej spolupráci a zamerala sa na systemickú psychoterapiu.

 

S deťmi a mládežou pracovala ako tanečný pedagóg vo folklórnom súbore, v ktorom pôsobila aj ako poloprofesionálny tanečník, ako animátorka v detských táboroch, učiteľka v materskej škole. Vďaka Erasmus+ stážovala na pozícii športového psychológa florbalového tímu v Českej republike a počas stážovania v slovinskej Ľubljane mala na starosti vybudovanie slovenskej materskej školy v tomto meste. Je Mladiinfo Ambasádorkou a v o.z. Mladiinfo pôsobila aj ako asistent projektového manažéra. V roku 2018 koordinovala projekt Mladiinfo Ambassador, počas ktorého aj ambasádorov tohto projektu facilitovala a koučovala.

 

Má za sebou niekoľko desiatok medzinárodných projektov, seminárov, workshopov, počas ktorých pôsobila ako tréner, facilitátor alebo organizátor. 

PRESIDENT

Petra Papierníková

Kontakt: