EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

O NÁS

Mimovládna organizácia EduEra je registrovaná Ministerstvom vnútra SR ako občianske združenie od roku 2017. Tento krok je len vyústením dlhoročnej práce jednotlivých členov tohto združenia s mládežou na Slovensku.

 

EduEra funguje ako platforma vedená mladými ľuďmi pre mladých, ktorá sa zameriava na neformálne vzdelávanie. Veríme, že tou najdôležitejšiou hodnotou spoločnosti je práve vzdelanie, ktoré mladým ľuďom ponúkame vďaka školeniam, workshopom, dobrovoľníctvu a projektom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. EduEra podporuje aktívnu participáciu mladých ľudí pri vytváraní nových nápadov a iniciatív, a preto naši členovia pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a zameriavajú sa na rôzne oblasti, v ktorých vidia potenciál a príležitosť pre mladých.

 

Vzdelávame a informujeme mladých ľudí a učiteľov o vzdelávacích príležitostiach, budujeme a zlepšujeme ich kompetencie ako napr. komunikáciu v cudzom jazyku, učiť sa učiť, kultúrnu kompetenciu a podporujeme ich aktívnu participáciu a iniciatívu. Rozvíjame ich profesijný a personálny rozvoj.

V roku 2018 bola EduEra bola ocenená ako „The best practise NGO“ a svoju prácu prezentovala v Európskom Parlamente. Rovnako v roku 2018 bol medzinárodný projekt „TRAINBOW“ zameraný na pracovníkov s mládežou ocenený ako „The best practise“ a vybratý v desiatke najlepších tréningov pre pracovníkov s mládežou z celého sveta podporených EÚ.

SPOLUPRÁCA