EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

NIE JE 

BORDEL

AKO 

BORDEL

Projekt Podaj ďalej bol spustený v roku 2018 na internátoch v Mlyskej doline v Bratislave v spolupráci s UKC Mlyny. Cieľom tejto aktivity je získať nepotrebné jedlo, oblečenie a iné predmety, ktoré študenti a obyvatelia Mlynskej Doliny nepotrebujú a odviesť ich do centier pre sociálne slabých, útulkov, centier pre rodiny s deťmi.