EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

MEDIA GURU

Mediálno - marketingový projekt je určený pre študentov stredných škôl, najmä pre pracovníkov v školských médiách ako sú študentské časopisy, rádiá či televízie. Účastníci sa dozvedia o trendoch v reklame a médiách. Spoznajú základy spracovávania obsahu v novinách, rádiu či televízie. Cieľom projektu je vytvoriť mediálne produkty | časopis, rozhlasovú reláciu, televízne noviny | a naučiť sa o tomto svete čo najviac.

Zvyčajný priebeh: 

Program prebieha prostredníctvom zaujímavých prednášok

a zábavných workshopov. Účastníkov čakajú úlohy a pútavé hry,

ktoré docielia neformálne vzdelávanie. Na konci projektu sa študenti rozdelia na 3 skupiny: print, rádio, televízia a ich úlohou je vytvoriť jeden mediálny produkt, ktorý si sami navrhnú. 

Poskytnutá im je profesionálna technika a pomáhať im budú mentori

a skúsení členovia predsedníctva EduEra.

Zvyčajná dĺžka:

2 - 4 dni

 počas víkendového projektu je zabezpečené ubytovanie pre účastníkov, program prebieha kontinuálne 

počas projektu na stredných školách je program prerušený a pokračuje sa ďaľší deň

Zvyčajné aktivity:

teória marketingu |prednáška|

reklama na facebooku |prednáška|

projekt manažment |workshop|

práca v teréne |vytváranie reportáži s diktafónom alebo kamerou, písanie článkov, robenie rozhovorov...|

práca v redakcii/štúdiu |korektúra textov, grafika, strih zvuku/obrazu, moderovanie, vedenie besedy...|

simulácia redakčnej porady alebo tlačovej konferencie

prednášky od zaujímavých hostí

energizere, hry, večerný pokec, quiz, párty

Projekt sme už zrealizovali: 

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave

www.sosmis.sk