Let's get cross!

Medzinárodný expert seminár, Erasmus+

2018

 

Počas 7 dní 34 pracovníkov s mládežou, učiteľov, riaditeľov škôl, sociálnych pracovníkov ale aj psychológov zo 14 európskych krajín zdieľalo svoje nápady a skúsenosti, šírili myšlienku medzisektorovej spolupráce a v neposlednom rade otvorili diskusiu medzi neziskovým sektorom, formálnym vzdelávaním - univerzitami, školami a biznis sektorom o kompetenciách, ktoré sú potrebné pre 21. storočie.

 

Počas nášho medzinárodného semináru Let's get cross! sa uskutočnila aj konferencia s rovnomenným názvom v košickom KASÁRNE/KULTURPARKu, na ktorej sa stretli predstavitelia rôznych sektorov, verejnosť a naši účastníci semináru s rovnomenným názvom.

 

Pozvanie prijali ESN Košice, Slovenská asociácia študentov

a absolventov psychológie, Rada mládeže Košického kraja, Karpatská nadácia, Košický mládežnícky parlament a neformálna skupina Change Your Self.