EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

DofE

"Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote."

-www.dofe.sk

Program prebieha na 3 úrovniach: bronzovej, striebornej a zlatej.  Každá z nich má svoju dĺžku a kritéria. Účastník si so svojím mentorom stanoví 3 ciele. Každý z inej kategórie: talent, šport, dobrovoľníctvo. Tieto ciele plní stanovený čas. Jeden z týchto cieľov si účastník zvolí za hlavný a plní ho dvojnásobnú dobu. Súčasťou programu je aj dobrodružná expedícia. 

Viac informácií o programe nájdete na www.dofe.sk.

Bronzová úroveň

Minimálny vek:   14 rokov

Dĺžka plnenia cieľov:   3 mesiace

Dĺžka hlavného cieľa:  6 mesiace

Dĺžka dobrodružnej expedície:    2 dni a 1 noc

Strieborná úroveň

Minimálny vek:   15 rokov

Dĺžka plnenia cieľov:   6 mesiace

Dĺžka hlavného cieľa:  12 mesiace

Dĺžka dobrodružnej expedície:    3 dni a 2 noci

Zlatá úroveň

Minimálny vek:   16 rokov

Dĺžka plnenia cieľov:   12 mesiace

Dĺžka hlavného cieľa:  18 mesiace

Dĺžka dobrodružnej expedície:    4 dni a 3 noci

Pri zlatej úrovni je povinná účasť na rezidenčnom projekte.

Naši mentori

Tibor Lachkovič

koordinátor programu

Viktória Malinčáková

vedúca programu

Nikole Hromadová

vedúca programu

Registračný formulár

Prijímacie konanie je ukončené.