EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Daniela Hadačová

MEMBER

Volám sa Daniela a som študentkou Ekonomickej fakulty TUKE.

Okrem vysokoškolského štúdia sa však naplno venujem aj osvojovaniu si sociálnych - osobných a spoločenských spôsobilostí, bežne nazývaných pojmom “soft skills”.

Do EduEra som sa dostala vďaka iniciatíve Rady Mládeže Košického Kraja, ktorá viedla ku zorganizovaniu workshopu pre deti z detského domova v Košiciach zameraného na témy z oblasti soft skills.