EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Patrik Masrna

MEMBER

Patrik Masrna je vysokoškolským študentom na Technickej univerzite v Košiciach, ktorý prejavuje veľký záujem o dianie v mieste svojho bydliska, a to najmä v záujmovej oblasti športu. Hoci študuje v oblasti informačných technológii, je si vedomý potreby rozvíjať sa aj na úrovni rozvoja medziľudských vzťahov, komunikácie, argumentácie a komunitnej spolupráce.

Ako zakladateľ Mládežníckeho futbalového centra Kapušany by sa chcel stať inšpirátorom pozitívnych zmien spájajúcich viaceré záujmové oblasti vo svojej komunite.