Search

Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!

Vďaka stretnutiu so Slobodou zvierat, ktorá nám prisľúbila pomoc je náš cieľ postaviť prvú karanténnu stanicu v Humennom bližšie a bližšie! Projekt je realizovaný vďaka podpore Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA a programu Európsky Zbor Solidarity. Čo je cieľom projektu Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň? Naším cieľom je realizácia edukačných stretnutí pre mládež v Humennom a v okolí, na ktorých sa za pomoci neformálneho vzdelávania realizujeme workshopy, semináre a diskusie na témy ako je inklúzia, ľudské práva, zvieracie práva, téma cirkusov, kastrácie, dopad ľudského správania na živé veci, solidarita. Vyústením týchto sedení sú pravidelné stretnutia s mládežou, ktoré by sa realizujú na sta