Search

EduEgo a ID!

Ako krajšie zakončiť úspešný solidárny projekt “EduEgo a ID!” ako plánovaním ďalších spoločných krokov? EduEra a Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie vďaka podpore Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA a programu Európsky Zbor Solidarity má za sebou skvelých 6 mesiacov diskusií, workshopov a konferencie nielen pre pracovníkov s mládežou ale aj pre učiteľov, psychológov, študentov a verejnosť v rôznych mestách na Slovensku. Tento projekt sa organizoval vďaka podpore IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Európsky zbor solidarity. Ďakujeme našim dobrovoľníkom a želáme im zaslúžené leto plné oddychu! A čo bolo cieľom projektu EduEgo a ID? Naším spoločným cieľom so SAŠAP bolo

Europe goes local!

Medzinárodný projekt Europe goes local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH a Rada Európy, ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich kvality života a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna š

Čo je to neformálne vzdelávanie?

Prečo stále spomíname to neformálne vzdelávanie? Čo to vlastne je? Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie. Neformálne vzdelávanie je založené na niekoľkých princípoch, ktoré svojim charakterom u mladých ľudí navodzujú pocit dôvery, bezpečia a posúvajú ich z pesimistickej roviny, kedy sú presviedčaní, že hoci budú rob

Vzdelávaj sa,pomáhaj a chráň!

Sme na polceste! Náš solidárny projekt "Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!" podporený Slovenským inštitútom mládeže -IUVENTA a programom Európsky zbor solidarity je práve na polceste a my by sme nemohli byť viac šťastnejší! V spolupráci s OZ Pomáhaj a chráň a vďaka našim dobrovoľníkom máme dlhodobú zmluvu na prenájom pozemku, spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie na prvý zvierací útulok v meste Humenné! V spolupráci so školami v meste Humenné a v okolí organizujeme rôzne aktivity. Minulý týždeň sme zbierali odpadky a rozprávali sa o tom ako žiť ohľaduplnejšie k našej planéte.

Vítame nových členov!

EduEra má plnú posádku! Posledné mesiace ste si mohli všimnúť náš prebiehajúci nábor na nových členov. Prihlásilo sa k nám mnoho mladých ľudí, ktorí sú plní nadšenia a motivácie zmeniť veci vo svojom okolí k lepšiemu. Po mnohých telefonátoch, osobných stretnutiach tu máme tretiu generáciu EduEra rodiny: Petra Nižnanská Peťa je študentka dramaturgie na divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Jej bratia by tvrdili, že je malá, no aj napriek svojej výške je to osoba s veľkými snami. Rada by písala, tvorila, inscenovala, videla Times Square, vyhrala súťaž v karaoke a vlastnila byt s terasou na streche. ​ Celý život ju obklopovali inšpiratívni ľudia a teraz je čas, aby sa s

EduEra a kariérne poradenstvo!

EduEra sa 13. júna zúčastnila cezhraničného seminára Mini Cross-Border Seminár: Poradenstvo prekračujúce hranice v Ostrave, organizovaného centrami Euroguidance v Českej republike, Poľsku a na Slovensku, ktorý bol zameraný na prepájanie poradcov a výmenu dobrej poradenskej praxe a skúseností v regióne česko-poľsko-slovenského pohraničia. Na seminári sme spoločne hľadali odpovede na otázky: Ako predstaviť tému zahraničnej mobility žiakom či záujemcom o zamestnanie? Aké poradenské aktivity im ponúkať? Ako preniesť inšpiráciu z okolitých krajín do svojej každodennej práce? V skvelej atmosfére sme sa networkovali, debatovali o možných spoluprácach a veruže nás aj napadali ďalšie možnosti efektív

"Pomáhaj, vzdelávaj sa a chráň!" je už v polovici!

Náš solidárny projekt "Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!" podporený IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Európskym zborom solidarity je práve na polceste a my by sme nemohli byť viac šťastnejší! V spolupráci s OZ Pomáhaj a chráň a vďaka našim dobrovoľníkom máme dlhodobú zmluvu na prenájom pozemku, spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie na prvý zvierací útulok v meste Humenné! Na základných a stredných školách organizujeme rôzne aktivity. Minulý týždeň sme zbierali odpadky a rozprávali sa o tom ako žiť ohľaduplnejšie k našej planéte Cieľom projektu "VZDELÁVAJ SA, POMÁHAJ A CHRÁŇ!" je realizácia edukačných stretnutí pre mládež na školách, kde budeme za pomoci neformálneho vzdelávania re