Search

Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!

Pozor, začíname! Počas nášho prvého stretnutia s predstaviteľmi ZŠ a SŠ v Humennom, Občianske združenie Pomáhaj a chráň a s EduEra dobrovoľníkmi sme si naplánovali aktivity, porozprávali sa, čo môžeme zlepšiť, čomu predísť. Veľmi sa tešíme z tejto skvelej spolupráce a veríme, že počas nášho ročného projektu dokážeme zlepšiť mnoho vecí v tomto meste nielen pre mládež ale aj pre tých, ktorí sa nevedia brániť - opustené zvieratá!❤ 🔥Cieľom projektu "VZDELÁVAJ SA, POMÁHAJ A CHRÁŇ!" je realizácia edukačných stretnutí pre mládež na školách, kde budeme za pomoci neformálneho vzdelávania realizovať podujatia na témy ako je inklúzia, ľudské práva, práva zvierat, téma cirkusov, kastrácie, dopad ľudské