Search

Letná Akadémia Discover 2018

Za horami za dolami, v údolí neďaleko Považskej Bystrice sa nachádza miesto, ktorému sa aj signál vyhýba - Podskalie. Našťastie to neodradilo približne 80 stredoškolákov z Česka a Slovenska k prežitiu úžasných dobrodružstiev počas siedmych dní, ktoré tam strávili. A ja som bola jednou z nich! Čo je to Podskalie? Rekreačné zariadenie Podskalie je veľký areál, na ktorom sa nachádza niekoľko komplexov menších i väčších budov a zoskupení chatiek. Taktiež je tam futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, ohnisko, bazén a dostatok priestoru na aktivity. To znie ako dostatok priestoru na sebarealizáciu, však? Čo je to Letná Akadémia Discover? Letná akadémia Discover je letné podujatie, ktoré každoroč

Let´s get cross!

EduEra má za sebou prvý medzinárodný projekt "LET´S GET CROSS!" - medzinárodný seminár zameraný na zlepšenie mládežníckej práci vďaka medzisektorovej spolupráci v edukácii. Učitelia, pracovníci z univerzít, VET pracovníci, pracovníci s mládežou, tréneri, facilitátori, reprezentanti zo samospráv a zo študentských spolkov z 11 európskych krajín sa stretli v Krompachoch, na východe Slovenska, v dňoch od 22. až do 29. augusta aby spojili sily, identifikovali stratégie, vymieňali si metódy a prostriedky ako podporovať formáty spolupráce s cieľom vybaviť mladých ľudí kompetenciami potrebnými pre 21. storočie. Radi by sme poďakovali koordinačnému tímu EduEra, ktorý usilovne pracoval a pracuje aj na

Konferencia LET´S GET CROSS!

Počas nášho medzinárodného semináru LET´S GET CROSS! sa uskutočnila aj konferencia v košickom KASÁRNE/KULTURPARKu, na ktorej sa stretli predstavitelia rôznych sektorov, verejnosť a naši účastníci semináru s rovnomenným názvom. Cieľom tejto verejnej neformálnej diskusie bolo zdieľať nápady a skúsenosti, šíriť myšlienku medzisektorovej spolupráce a v neposlednom rade začať diskusiu medzi neziskovým sektorom, formálnym vzdelávaním - univerzitami, školami a biznis sektorom o kompetenciách, ktoré sú potrebné pre 21. storočie. Nielen učitelia a pracovníci s mládežou získali nové poznatky z nášho semináru "Let's get cross!", ale vďaka neformálnej diskusií sme tému medzisektorovej spolupráce rozšíri

TC "StageCraft for Youth Workers!"

"Develop advanced communication, presentation and facilitation skills for youth work, with an experienced team combining approaches such as theatre, comedy, storytelling, psychology, sociology, education, music, social & creative community work." TC "StageCraft for Youth Workers" is 6 days residential training course promoted by Cooperativa Sociale Muovimente (Italy) and Think Forward (UK). The course aims to develop advanced communication, presentation and facilitation skills for youth work, with an experienced team combining approaches such as theatre, comedy, storytelling, psychology, sociology, education, music, social & creative community work. The project will take place in Sermugnano,

TC Step Inside Volunteering!

TC “Step inside volunteering” is an Erasmus+ youth workers mobility project funded by the European Union through Erasmus+ Programme . The project coordinator is Association “Inspiration”-Bulgaria which will implement it in partnership with Municipal Youth Centre Ruse, Bulgaria. Dates of project activities: 10.10 - 16.10.2018 Ruse, Bulgaria The project "Step inside volunteering" is a training activity for youth workers, coordinators and representatives of European youth organizations. The main objective of the project is to enable participants to gain new knowledge, exchange experience with colleagues, share best practices and motivate them to continue or start working on volunteer projects u