EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Ako krajšie zakončiť úspešný solidárny projekt “EduEgo a ID!” ako plánovaním ďalších spoločných krokov? 


EduEra a Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie vďaka podpore Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA a programu Európsky Zbor Solidarity  má za sebo...

Medzinárodný projekt Europe goes local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH a Rada Európy, ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s...

Prečo stále spomíname to neformálne vzdelávanie? Čo to vlastne je? 

Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych ved...

Sme na polceste!

Náš solidárny projekt "Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!" podporený Slovenským inštitútom mládeže -IUVENTA  a programom Európsky zbor solidarity je práve na polceste a my by sme nemohli byť viac šťastnejší!


V spolupráci s OZ Pomáhaj a chráň a vďaka našim d...

EduEra má plnú posádku!

Posledné mesiace ste si mohli všimnúť náš prebiehajúci nábor na nových členov. Prihlásilo sa k nám mnoho mladých ľudí, ktorí sú plní nadšenia a motivácie zmeniť veci vo svojom okolí k lepšiemu. Po mnohých telefonátoch, osobných stretnutiach tu má...

EduEra sa 13. júna zúčastnila cezhraničného seminára Mini Cross-Border Seminár: Poradenstvo prekračujúce hranice v Ostrave, organizovaného centrami Euroguidance v Českej republike, Poľsku a na Slovensku, ktorý bol zameraný na prepájanie poradcov a výmenu dobrej poraden...

Náš solidárny projekt "Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!" podporený IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Európskym zborom solidarity je práve na polceste a my by sme nemohli byť viac šťastnejší!


V spolupráci s OZ Pomáhaj a chráň a vďaka našim dobrovoľníkom...

Please reload

Odporúčané články

Školíme Dofáčky na Dobrodružnú expedíciu

January 14, 2018

1/2
Please reload

Nové články

January 12, 2020