EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

EduEra podporuje aktívnu participáciu mladých ľudí!


Viete na čom budeme pracovať s našimi dobrovoľníkmi a OZ Pomáhaj a chráň tento rok? 

Postavíme prvý zvierací útulok v Humennom a so žiakmi ZŠ a SŠ budeme hovoriť celý rok o tom, že zviera nie je vec!

A to všetko vďaka p...

Hello, the Slovak NGO “EduEra” is happy to invite you to apply for participation in our upcoming youth exchange “SPREAD THE WORD!”.

“SPREAD THE WORD!” is an international youth exchange on building and developing digital competencies by building an offline and online m...

Please reload

Odporúčané články

Školíme Dofáčky na Dobrodružnú expedíciu

January 14, 2018

1/2
Please reload

Nové články

January 12, 2020

October 19, 2019

Please reload

Archív