Minulý rok sme sa stali súčasťou siete Eurodesk, ktorá spája vyše tisíc mládežníckych expertov v 35 krajinách sveta, s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o vzdelávacích mobilitách a povzbudiť ich k aktívnemu občianstvu.

Eurodesk prináša dostupné a komplexné informácie...

Začalo to úplne nevinne. 

Len minulý rok sme sa stretli z občianskym združením "Pomáhaj a chráň!" a hľadali sme spoločnú cestu pre naše aktivity a možnosť učiť sa od seba navzájom. Na stretnutí bola aj skupina mladých ľudí, ktorá chcela pomôcť opusteným zvieratám v ich...

Inšpirujeme aj v Humennom!

Mládežnícky parlament mesta Humenné pravidelne organizuje podujatia, kde predstaví inšpiratívnych ľudí. Na jednom z takýchto podujatí sme boli aj my!

Počas skvelého večera sme ako multiplikátory EURODESKu predstavili skvelé príležitosti pre mla...

Vďaka stretnutiu so Slobodou zvierat, ktorá nám prisľúbila pomoc je náš cieľ postaviť prvú karanténnu stanicu v Humennom bližšie a bližšie! 

Projekt je realizovaný vďaka podpore Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA a programu Európsky Zbor Solidarity. 

Čo je cieľom proj...

Ako krajšie zakončiť úspešný solidárny projekt “EduEgo a ID!” ako plánovaním ďalších spoločných krokov? 


EduEra a Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie vďaka podpore Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA a programu Európsky Zbor Solidarity  má za sebo...

Medzinárodný projekt Europe goes local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH a Rada Európy, ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s...