EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

Adriána Tibenská 

MEMBER

"Ako sa máš?" Miluje otázky a zmysluplné odpovede. Odpoveď „fajn“ jej nestačí. Je študentka na Obchodnej akadémii v Trnave, ktorá hľadá a chopí sa každej príležitosti. Keď ju stretneš zistíš, že odpoveď nie, je u nej tabu.

Zistila, že Slovensko je jedna krásna krajina a mladým ľuďom ponúka viac než dosť. To je jeden z dôvodov, prečo rozbieha workshopy na základných školách o neformálnom vzdelávaní. Je to aj výstupný projekt v ročnom leadershipe pre stredoškolákov – IAMbitious. Založila Študentskú radu na jej škole, dobrovoľníči na rôznych festivaloch, detských akciách, robieva animátorku v táboroch a skúša všetko, čo môže.

Je bývala volejbalistka, nakoľko po štyroch rokoch aktívneho volejbalu cítila, že je čas ísť ďalej. Drží sa hesla „Všetko sa dá!“ a ľudia o nej hovoria, že má až príliš ružové okuliare.

PS: úsmev