EduEra, o. z.

Fábryho 2

Košice 04022

Slovenská republika

IČO: 50853163

PIC: 910763556

IBAN: SK69 0200 0000 0038 8746 9451

info@eduera.sk

  • Facebook
  • Google+

© 2017 - 2019 by EduEra

2017

Začiatok 

EduEra sa zrodila v hlave našej zakľadateľky Petry Papierníkovej, ktorá organizáciu založila 28.4.2017.

Prvým spoluzakladajúcim členom bol Tibor Lachkovič, s ktorým sa Petra spoznala v projekte Mladiinfo Ambasádori, ktorého boli obaja súčasťou. 

Prví členovia cestovali na stretnutie Mladiinfo ambasadorov, ktoré bolo na Orave. (zľava: Petra Papierníková, Nikoleta Hromadová, Tibor Lachkovič)

Logo, s ktorým nikto nebol spokojný

Pri vytváraní loga sme prešli niekoľkými fázami. Boli sme stotožnení so zelenou a modrou alebo modrou a červenou, no nakoniec z toho bolo oranžovo - fialové logo, ktoré vytvoril grafik. Dnes sa na naše logo dokážeme pozerať iba ako na dva slony. 

Finálne logo, ktoré vytvoril grafik a otestovali sme ho prostredníctvom ankety.